• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
27495 1223 2020-11-06 บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
(โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง)
งานสารบรรณ งานอาคาร ประกัน
27494 1222 2020-11-06 บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่)
งานสารบรรณ งานอาคาร ประกัน
27493 1220 2020-11-06 บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุทางไฟฟ้า งานสารบรรณ พัสดุ
27492 1219 2020-11-06 บันทึกข้อความ ขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู งานสารบรรณ บุคลากร
27491 1218 2020-11-06 บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษา งานสารบรรณ แนะแนว
27490 1217 2020-11-06 บันทึกข้อความ แจ้งการได้รับใบแจ้งหนี้ค่าจัดส่งค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟ เดือนกันยายน 2563) งานสารบรรณ การเงิน
27489 1216 2020-11-06 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเชิญคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดการศึกษา และวิจัยร่วมด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีระหว่างอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา งานสารบรรณ บุคลากร ประกัน
27488 1215 2020-11-06 บันทึกข้อความ รายงานการประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ หลักสูตร ประกัน
27487 1214 2020-11-06 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT อุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอ งานสารบรรณ พัสดุ การเงิน
27486 1213 2020-11-06 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกค่าโทรศัพท์ของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 งานสารบรรณ การเงิน
27485 1212 2020-11-06 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีมีต้นเรื่อง) ครูเสาวลักษณ์ งานสารบรรณ บุคลากร
27484 1211 2020-11-06 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีมีต้นเรื่อง) ครูสุริยัน, ครูกิตติภูมิ, ครูพัตรพงษ์ และครูนัฐพล งานสารบรรณ บุคลากร
27483 1210 2020-11-06 บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
(โครงการเจลล้างมือป้องกันไวรัสโคโรน่า Covid-19)
งานสารบรรณ สามัญ ประกัน
27482 1209 2020-11-06 บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563(กิจกรรมจัดระเบียบวินัยด้านจราจร ภายใต้โครงการส่งเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธ งานสารบรรณ งานปกครอง ประกัน
27481 1208 2020-11-06 บันทึกข้อความ แจ้งการได้รับใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ เดือนสิงหาคม 63) งานสารบรรณ การเงิน
27480 1207 2020-11-06 บันทึกข้อความ ขออนุญาตดำเนินงานตามแผนธุรกิจบัญชีก้านหอม สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง งานสารบรรณ งานการค้า แผนกบัญชี
27479 1206 2020-11-06 บันทึกข้อความ รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 งานสารบรรณ ประกัน
27478 1078 2020-11-06 บันทึกข้อความ รายงานการเปลี่ยนแปลงตารางสอนครูแผนกวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ หลักสูตร/ชย
27477 691 2020-11-05 บันทึกข้อความ รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ครั้งที่ 4/2563 งานสารบรรณ บริหารทั่วไป ประกัน
27476 038 2020-11-05 บันทึกข้อความ รายงานการออกเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของนักเรียน นักศึกษา ของครูที่ปรึกษา งานสารบรรณ งานครูที่ปรึกษา ประกัน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/102 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ