• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
27550 1811 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการย้ายสำนักงานชั่วคราวและหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร สำหรับการติดต่อสื่อสาร งานสารบรรณ สารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
27549 1810 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา) งานสารบรรณ งานปกครอง
27548 1809 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลผู้เรียนอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา งานสารบรรณ หลักสูตร
27547 1808 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ประกาศแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 - 2565) งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
27546 1807 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือสถานศึกษาดำเนินการโครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 งานสารบรรณ บุคลากร กิจกรรม
27545 1806 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก เชิญประชุม (จากอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่) งานสารบรรณ โครงการพิเศษ
27543 1805 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
27542 1804 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ส่งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา (โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา) งานสารบรรณ ทะเบียน
27541 1803 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก สรุปวันลาป่วย ลากิจ มาสาย และการขาดราชการของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานสารบรรณ บุคลากร
27540 1802 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนติดตั้งระบบไฟฟ้า ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
27539 1801 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 งานสารบรรณ บุคลากร
27538 1800 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งานสารบรรณ งานแผน
27537 1798 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS งานสารบรรณ งานบัญชี
27536 1797 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก กรมศิลปากร ขอมอบหนังสือ "จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ฉบับสื่อมวลชน" งานสารบรรณ ห้องสมุด
27535 1796 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมออนไลน์เชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล งานสารบรรณ หลักสูตร
27534 1795 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาฝึกงานมาสอนนักเรียน (โรงเรียนนิยมไพรผาหมอน อินทนนท์) งานสารบรรณ โครงการพิเศษ
27533 1794 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ "บานบุรี" งานสารบรรณ ห้องสมุด
27532 1793 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วารสารวิทยาลัยเทคนิคตาก ปีที่ 5 ฉบับที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 งานสารบรรณ ปชส ห้องสมุด
27531 1792 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือแสดงวุฒิการศึกษา (โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม) งานสารบรรณ ทะเบียน
27530 1791 2020-11-09 หนังสือราชการภายนอก ตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา (โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร) งานสารบรรณ ทะเบียน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/102 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ