• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
26860 1238 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก ขอนิเทศนักศึกษาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ชช ชอ
26859 1237 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตใช้หอประชุม (คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอจอมทอง) งานสารบรรณ งานอาคาร
26858 1236 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการพัฒนากำลังคนด้านสมรรถนะดิจิทัลตามนโยบายประเทศไทย 4.0 แบบ Up Skill และแบบ Re Skill งานสารบรรณ งานศูนย์ข้อมูล
26857 1235 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดอาชีวศึกษา (ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานสารบรรณ งานลูกเสือ
26856 1234 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรม เรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก งานสารบรรณ งานโครงการพิเศษ ชฟ
26855 1233 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
26854 1232 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก สำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
26853 1231 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเวียนหนังสือราชการเพื่อให้บุคลากรในสังกัดทราบ งานสารบรรณ ปชส
26852 1230 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
26851 1229 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานสารบรรณ งานโครงการพิเศษ
26850 1228 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2563 งานสารบรรณ งาน ปชส. การเงิน
26849 1227 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ งานสารบรรณ งานแนะแนว
26848 1226 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานสารบรรณ กยศ
26847 1225 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง กลุ่มวิชาหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานสารบรรณ งานวิจัย
26846 1224 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ) งานสารบรรณ ชย/ครูกัมปนาท
26845 1223 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ งานสารบรรณ การเงิน
26844 1222 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 งานสารบรรณ งานบุคลากร งานกิจกรรม
26843 1221 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก รายงานข้อมูลสถานประกอบการที่ร่วมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานสารบรรณ งานทวิภาคี
26842 1220 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ส่งการแสดงของนักเรียน งานสารบรรณ งานกิจกรรม
26841 1219 2020-09-10 หนังสือราชการภายนอก โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา งานสารบรรณ งานกิจกรรม งานปกครอง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/82 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ