• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
24495 1586 2019-11-18 บันทึกข้อความ แจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงช้ากว่ากำหนด โดยมีเหตุอันควร สารบรรณ กิจกรรม ครูที่ปรึกษษ
24494 1569 2019-11-18 บันทึกข้อความ ขออนุญาตประชุม ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่10 ประจำปี2562 สารบรรณ หลักสูตร ประกัน
24493 1570 2019-11-18 บันทึกข้อความ ขออนุญาตแจ้งครูผู้สอนทุกท่านให้ส่งบันทึกหลังการสอนทุกสัปดาห์ สารบรรณ หลักสูตร
24492 1495 2019-11-18 บันทึกข้อความ รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมงานและตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารเรียน และปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า1,920ตารางเมตร ครั้งที่9/2562 สารบรรณ พัสดุ
24491 1498 2019-11-18 บันทึกข้อความ รายงานการปฏิบัติงานฝ่ายปกครอง สารบรรณ ปกครอง ประกัน
24490 1515 2019-11-18 บันทึกข้อความ รายงานผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สารบรรณ บุคลากร
24489 1524 2019-11-18 บันทึกข้อความ ขออนุญาตประชุมครั้งที่ 4/2562 สารบรรณ บริหารทั่วไป ประกัน
24488 1527 2019-11-18 บันทึกข้อความ ขออนุญาตแจ้งผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนที่ได้ 0,มส ประจำภาคเรียนที่1/2562 สารบรรณ วัดผล
24487 1525 2019-11-18 บันทึกข้อความ รายงานผู้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน สารบรรณ บุคลากร
24486 1503 2019-11-18 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินจัดซื้อพวงมาลา เพื่อร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิพิตร สารบรรณ พัสดุ กิจกรรม
24485 1511 2019-11-18 บันทึกข้อความ ขอถอนหลักประกันสัญญาจ้างคืนห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรร พร็อพเพอร์ตี้ สารบรรณ พัสดุ การเงิน
24484 1493 2019-11-18 บันทึกข้อความ ขออนุญาตประชุม สารบรรณ แผน
24483 1504 2019-11-18 บันทึกข้อความ ขออนุญาตประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 สารบรรณ หลักสูตร ประกัน
24482 1501 2019-11-18 บันทึกข้อความ รายงานผู้มาสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สารบรรณ บุคลากร
24481 1502 2019-11-18 บันทึกข้อความ ขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สารบรรณ บุคลากร
24480 1500 2019-11-18 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเชิญประชุมพิจารณากำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563 สารบรรณ แนะแนว ประกัน
24479 1488 2019-11-18 บันทึกข้อความ สรุปผลการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 สารบรรณ หลักสูตร
24478 1507 2019-11-18 บันทึกข้อความ ขออนุมัติซ่อมแซมฝ้าเพดานบ้านพักผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง สารบรรณ อาคาร
24477 1508 2019-11-18 บันทึกข้อความ ขออนุญาตดำเนินโครงการปรับปรุงปล่องดูดควันเชื่อมไฟฟ้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ สารบรรณ ช่างเชื่อม แผน
24476 1518 2019-11-18 บันทึกข้อความ ขออนุญาตส่งสรุปผลประเมินความพึงพอใจโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง สารบรรณ แผน วิจัย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ