• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
27592 1875 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ให้รายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีผ่านทาง https://dve.vec.go.th งานสารบรรณ ทวิภาคี
27591 1874 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ (จากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช) งานสารบรรณ การเงิน ประกัน
27590 1873 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับครูอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานสารบรรณ ฝว
27589 1869 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย (วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์) งานสารบรรณ วิจัย
27588 1872 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานสารบรรณ งานแผน
27587 1871 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (โรงเรียนบ้านขุนแปะ) งานสารบรรณ ทะเบียน
27586 1870 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31) งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
27585 1868 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งคืนองค์พระวิษณุกรรม ครบรอบ 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย งานสารบรรณ การเงิน
27584 1867 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม งานสารบรรณ บุคลากร แนะแนว
27583 1866 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 งานสารบรรณ ปชส บุคลากร
27582 1865 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 งานสารบรรณ บุคลากร กิจกรรม
27581 1864 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (จากมหาวิทยาลัยพะเยา) งานสารบรรณ แนะแนว
27580 1863 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย บุคลากร งานแผน
27579 1862 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งวารสาร "ปุ๊นเต่" ฉบับที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ ปชส
27578 1860 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย (วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก) งานสารบรรณ วิจัย
27577 1860 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย (วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก) งานสารบรรณ วิจัย
27576 1859 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย (วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง) งานสารบรรณ วิจัย
27575 1861 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการธรรมสัญจร ตอน "กระทรวงศึกษาธิการ กับ พระพุทธศาสนา" งานสารบรรณ ปชส
27574 1858 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก การจัดส่งรายงานผลการควบคุมภายใน งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย การเงิน บัญชี พัสดุ
27573 1857 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัด/กำกับ งานสารบรรณ แนะแนว (กยศ.)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/102 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ