• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
26914 1279 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 งานสารบรรณ งานหลักสูตร งานสวัสดิการ
26913 1278 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนแบบบูรณาการของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2562 (วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา) งานสารบรรณ งานวิจัย
26912 1277 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตให้โรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารสถานศึกษา งานสารบรรณ งานบุคลากร
26911 1276 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก ขอการสนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการ "ปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ" งานสารบรรณ งานกิจกรรม
26910 1275 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก อวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครบรอบ 79 ปี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
26909 1274 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง งานสารบรรณ งาน ปชส
26908 1273 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุม งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
26907 1272 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก แนะแนวศึกษาต่อ (มหาวิทยาลัยพิษณุโลก) งานสารบรรณ งานแนะแนว
26906 1271 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก แจ้งระบบออนไลน์ของ Fix It Center เกิดข้อผิดพลาด งานสารบรรณ งานโครงการพิเศษ
26905 1270 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา งานสารบรรณ งานทะเบียน
26904 1269 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม งานสารบรรณ ชอ ชฟ
26903 1268 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญและขอนุญาตให้บุคลากรให้สังกัดเข้าร่วมโครงการชี้แจงแนวทางการใช้ข้อกำหนดฯ ประจำปีการศึกษา 2563 และร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตฯ งานสารบรรณ ท่านรองนันท์นิพัทธ์
26902 1267 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานสารบรรณ การเงิน รอง 4 ฝ่าย งานแผน
26901 1266 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2562 (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี) งานสารบรรณ งานวิจัย งานประกัน
26900 1265 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน งานสารบรรณ สามัญ รอง 4 ฝ่าย
26899 1264 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก สำรวจความต้องการชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์ของนักเรียน งานสารบรรณ ชอ งานศูนย์ข้อมูล
26898 1263 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2563 งานสารบรรณ งานโครงการพิเศษ งานความร่วมมือ
26897 1262 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก ให้ตรวจสอบรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) กับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังของหน่วยเบิกจ่ายตนเอง (งวดที่ 10 ปีงบประมาณ งานสารบรรณ งานบัญชี
26896 1261 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงินอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 3 งานสารบรรณ งานบัญชี
26895 1260 2020-09-15 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย งานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/82 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ