• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
24531 1561 2019-11-22 บันทึกข้อความ สรุปผลการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 สารบรรณ หลักสูตร การบัญชี
24530 1542 2019-11-22 บันทึกข้อความ ขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่ม สารบรรณ ทะเบียน หลักสูตร ช่างไฟฟ้า
24529 1541 2019-11-22 บันทึกข้อความ ขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่ม สารบรรณ ทะเบียน หลักสูตร การบัญชี
24528 1540 2019-11-22 บันทึกข้อความ ขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่ม สารบรรณ ทะเบียน หลักสูตร ช่างอิเล็กฯ
24527 1544 2019-11-22 บันทึกข้อความ ขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่ม สารบรรณ ทะเบียน หลักสูตร ช่างยนต์
24526 1545 2019-11-22 บันทึกข้อความ ขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่ม สารบรรณ ทะเบียน หลักสูตร ช่างยนต์
24525 1546 2019-11-22 บันทึกข้อความ ขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่ม สารบรรณ ทะเบียน หลักสูตร ช่างยนต์
24524 1547 2019-11-22 บันทึกข้อความ ขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่ม สารบรรณ ทะเบียน หลักสูตร ช่างไฟฟ้า
24523 1523 2019-11-22 บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดทำป้ายโฟมบอร์ด สารบรรณ พัสดุ ห้องสมุด
24522 1548 2019-11-22 บันทึกข้อความ ขออนุญาตประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่2/2562 สารบรรณ แผนฯ ประกัน
24521 1554 2019-11-22 บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการเอดส์อนามัยเจริญพันธุ์ สภาเด็กและเยาวชนอำเภอจอมทอง และขออนุญาตเวลาเรียน สารบรรณ กิจกรรม
24520 1551 2019-11-22 บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาจัดส่งบันทึกพบปะนักเรียน นักศึกษา (Home Room) สารบรรณ ครูที่ปรึกษา
24519 1543 2019-11-22 บันทึกข้อความ ขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่ม สารบรรณ ทะเบียน หลักสูตร ช่างยนต์
24518 1528 2019-11-22 บันทึกข้อความ สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ สารบรรณ บุคลากร ประกัน
24517 1533 2019-11-22 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 สารบรรณ ครูที่ปรึกษา
24516 1534 2019-11-22 บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สารบรรณ ประชาสัมพันธ์ ประกัน แผนฯ
24515 1564 2019-11-22 บันทึกข้อความ รายงานผลการตรวจงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน และปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า1,920ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน1หลั สารบรรณ พัสดุ
24498 1538 2019-11-18 บันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีการศึกษา2562 รอบการประเมินที่2 สารบรรณ แผน ประกัน
24497 1539 2019-11-18 บันทึกข้อความ รายงานผลการจัดส่งรูปเล่มงานวิจัยในชั้นเรียนแบบบูรณาการ ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา2562 สารบรรณ วิจัย ประกัน
24496 1585 2019-11-18 บันทึกข้อความ ขออนุญาตนำครูและนักเรียนเข้าร่วม การอบรมโครงการแข่งขัน “Cabling Contest” ครั้งที่ 7 สารบรรณ คอม ช่างอิเล็ก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ