• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
24566 1657 2019-11-26 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกค่าจัดส่งไปรษณีย์งานบริหารทั่วไป (ประจำเดือนกันยายน 2562) สารบรรณ การเงิน
24565 1660 2019-11-26 บันทึกข้อความ ขออนุมัติซื้อวัสดุไฟฟ้า สารบรรณ งานอาคาร
24564 1667 2019-11-26 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีมีต้นเรื่อง) นายสมพร สารบรรณ บุคลากร
24563 1671 2019-11-26 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีมีต้นเรื่อง)รองนันท์นิพัทธ์ สารบรรณ บุคลากร
24562 1669 2019-11-26 บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีมีต้นเรื่อง) รองวินัย สารบรรณ บุคลากร
24546 1535 2019-11-23 บันทึกข้อความ รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง สารบรรณ แผนฯ ประกัน
24545 1537 2019-11-23 บันทึกข้อความ ขออนุญาตประชุมตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารเรียน และปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า1,920ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำ สารบรรณ พัสดุ
24544 1559 2019-11-23 บันทึกข้อความ การตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน และปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า1,920ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน1หลั สารบรรณ พัสดุ
24543 1550 2019-11-23 บันทึกข้อความ รายงานผลการควบคุมการก่อสร้างอาคารเรียน และปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า1,920ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน1หลัง สารบรรณ พัสดุ
24542 1568 2019-11-23 บันทึกข้อความ รายงานการเข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สารบรรณ ท่องเที่ยว ประกัน
24541 1567 2019-11-23 บันทึกข้อความ รายงานการเข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สารบรรณ บัญชี ประกันฯ
24540 1565 2019-11-23 บันทึกข้อความ ขออนุญาตส่งผลการเรียนล่าช้า สารบรรณ วัดผล ช่างเชื่อม
24539 1532 2019-11-23 บันทึกข้อความ ขออนุญาตประชุม สารบรรณ แผน ประกัน
24538 1555 2019-11-23 บันทึกข้อความ รายงานผลการติดตามการบันทึกข้อมูลการดูแลนักเรียน นักศึกษา (Home Room) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สารบรรณ ครูที่ปรึกษา ประกันฯ
24537 1560 2019-11-23 บันทึกข้อความ สรุปผลการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แผนกวิชาการท่องเที่ยว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สารบรรณ หลักสูตรฯ การท่องเที่ยว
24536 1557 2019-11-23 บันทึกข้อความ สรุปผลการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สารบรรณ หลักสูตรฯ คอม
24535 1556 2019-11-23 บันทึกข้อความ รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่2/2562 สารบรรณ แผนฯ ประกัน
24534 1549 2019-11-22 บันทึกข้อความ ขอเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานธุรการนอกเวลาราชการ สารบรรณ การเงิน
24533 1563 2019-11-22 บันทึกข้อความ สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สารบรรณ บุคลากร ประกัน
24532 1562 2019-11-22 บันทึกข้อความ ขออนุญาตประชุมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่2/2562 สารบรรณ ประกัน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ