• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
27612 1904 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 งานสารบรรณ บุคลากร กิจกรรม
27611 1902 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก สำรวจความต้องการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สายงานการสอน งานสารบรรณ หลักสูตร
27610 1901 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก รายงานการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้ย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8) งานสารบรรณ หลักสูตร ประกัน
27609 1900 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น (โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง) งานสารบรรณ ฝว หลักสูตร
27608 1899 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ขั้นตอนการนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารี ประจำปี 2563 งานสารบรรณ ลูกเสือ
27607 1898 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก นำส่งแบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ (โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง) งานสารบรรณ หลักสูตร ประกัน
27606 1895 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราห์ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ดอยอินท์สืบสานปณิธานพ่อเจ้าอินทวิชยานนท์ (รุ่นที่ 2) ปี 2563 งานสารบรรณ บุคลากร กิจกรรม
27605 1894 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก เชิญร่วมงานวันครบรอบการสถาปนากรมตำรวจ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2563 งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
27604 1892 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
27603 1891 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญสมัครเข้าร่วมค่ายอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ (R Cheewa Inno Camp 2020) งานสารบรรณ ชอ สารสนเทศ
27602 1888 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมเตรียมการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4,5 ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ นศท
27601 1886 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก การกลั่นกรองผลการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับภาค งานสารบรรณ แผน ประกัน
27600 1885 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คู่มือการบริหารงบประมาณสำหรับสถานศึกษา งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย งานแผน
27599 1884 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก สรุปผลการประชุมหารือ เรือง การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมือง (Green City) งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย กิจกรรม
27598 1881 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ส่งสำเนาหนังสือของส่วนราชการ/หน่วยงาน จำนวน 3 ฉบับ งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย ทะเบียน ปชส
27597 1880 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ entrepreneurship inspire boost camp ภายใต้โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการในสถานศึกษา งานสารบรรณ ฝว ฝผ
27596 1879 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย (วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้) งานสารบรรณ วิจัย
27595 1878 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย (วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่) งานสารบรรณ วิจัย
27594 1876 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย (วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ) งานสารบรรณ วิจัย
27593 1877 2020-11-14 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานสารบรรณ โครงการพิเศษ ประกัน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/102 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ