• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
16906 689 2016-12-01 หนังสือราชการภายนอก มอบหมายหน้าที่ราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 งานบุคลากร บุคลากรทุกท่าน
16904 k689 2016-11-30 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 งานบุคลากร บุคลากรทุกท่าน
16752 679/2559 2016-11-21 คำสั่ง อนุญาตไปราชการ(ครูนุพร,ลุงสมพร วันที่ 21- 25 พ.ย.59) งานสารบรรณ งานการเงิน/งานบุคลากร/ครูนุพร/ลุงสมพร
13158 2773 2015-11-20 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์บริจาคทรัพย์เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล สารบรรณ กิจกรรม
11956 1984 2015-08-18 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (Self assessment report) ประจำปีการศึกษา 2558 สารบรรณ ฝผ./งานประกัน
11430 1676 2015-07-10 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 สารบรรณ ฝว.
11185 1454 2015-06-30 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดงาน "ราตรีน้องเกล้าฯ 55 ปี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ" สารบรรณ ฝบ.ประชาสัมพันธ์/บุคลากรทุกท่าน
10644 ปช 0004/ว 0031 2015-05-25 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดให้นำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอน สำนักอำนวยการ ฝว./งาพัฒนาหลักสูตร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ