• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
28784 2271 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก นำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพหลักสูตรรระยะ สารบรรณ ทุกแผนกวิชา อวท
28783 2270 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2564 สารบรรณ บุคลากร
28782 2269 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 สารบรรณ ปชส ห้องสมุด
28781 2268 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างรั้ววิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง สารบรรณ ปชส
28780 2267 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญเข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) นักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรทวิศึกษา (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31) สารบรรณ บุคลากร/ผอ ทวิศึกษา
28779 2266 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ (วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร) สารบรรณ กิจกรรม/นศท
28778 2265 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ (วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร) สารบรรณ ชอ
28777 2264 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา (โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร) สารบรรณ ทะเบียน
28776 2263 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 (วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่) สารบรรณ แนะแนว
28775 2262 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการเด็กดีศรี ปวช. (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต) สารบรรณ แนะแนว
28774 2261 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชมการแสดง (วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่) สารบรรณ ปชส
28773 2260 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สารบรรณ ปชส
28772 2259 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย สารบรรณ ทวิภาคี วิจัย
28771 2257 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 สารบรรณ วิจัย
28770 2256 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล "ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา" ประจำปี พ.ศ. 2564 สารบรรณ บุคลากร รอง 4 ฝ่าย
28769 2255 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ศึกษาโควิด-19 สารบรรณ สวัสดิการ
28768 2254 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก แก้ไขหลักเกณฑ์การคัดเลือกและสถานที่แข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 สารบรรณ ชย
28767 2253 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก การรายงานข้อมูลนักเรียนทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สารบรรณ ทวิภาคี
28766 2251 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่ว สารบรรณ บุคลากร/รองวินัย
28765 2250 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิเกื้อฝันเด็ก สารบรรณ แนะแนว

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/134 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ