• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
26760 1158 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก ขอใช้สถานที่จัดการอบรม (จากสถานีตำรวจภูธรจอมทอง) งานสารบรรณ งานอาคาร
26759 1157 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 งานสารบรรณ งาน ปชส.
26758 1156 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79) งานสารบรรณ งานหลักสูตร
26757 1155 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE) หลักสูตรการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ งานสารบรรณ ชฟ ชอ
26756 1154 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก ขิเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
26755 1153 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน TOEIC สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม งานสารบรรณ ครูกชพร
26754 1152 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก การฝึกนักศึกษาวิชาการทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 งานสารบรรณ งานกิจกรรม (นศท.)
26753 1151 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการแก้ปัญหา "Tarffy Fondue" งานสารบรรณ งานศูนย์ข้อมูล
26752 1150 2020-08-31 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครเข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานและซ่อมบำรุงแขนกลสำหรับงานอุตสาหกรรม สำหรับครูอุตสาหกรรม งานสารบรรณ งานวิจัย
26746 1149 2020-08-26 หนังสือราชการภายนอก การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รองนันท์นิพัทธ์) งานสารบรรณ งานบุคลากร รองนันท์นิพัทธ์
26745 1148 2020-08-26 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 งานสารบรรณ งาน ปชส.
26744 1147 2020-08-26 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานสารบรรณ งานการเงิน งานแผน งานการค้า
26743 1146 2020-08-26 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE) (สาขาวิชาช่างยนต์) งานสารบรรณ ช่างยนต์
26742 1145 2020-08-26 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่อบรมโครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่ งานสารบรรณ งานอาคาร
26741 1144 2020-08-26 หนังสือราชการภายนอก นำส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ (ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน) โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง งานสารบรรณ งานหลักสูตร
26740 1143 2020-08-26 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อบรรจุในตำแหน่งว่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย งานสารบรรณ งาน ปชส.
26739 1142 2020-08-26 หนังสือราชการภายนอก แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนและ/หรือให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานสารบรรณ งานบุคลากร งานการเงิน
26738 1141 2020-08-26 หนังสือราชการภายนอก สรุปข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย งานแผน
26737 1140 2020-08-26 หนังสือราชการภายนอก การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ งานสารบรรณ งานบุคลากร
26703 1139 2020-08-25 หนังสือราชการภายนอก นำส่งรายงานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ งานสารบรรณ งานวิจัย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/82 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ