• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
27455 1774 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก เชิญร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาย้ายและต้อนรับบุคลากรโรงเรียน (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31) งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
27454 1773 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก การขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน งานสารบรรณ งานสื่อ/ชอ
27453 1772 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ "Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี 2" งานสารบรรณ งานวิจัย
27452 1769 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานสารบรรณ บุคลากร/ผอ
27451 1768 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานสารบรรณ บุคลากร/ผอ
27450 1767 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 งานสารบรรณ ปชส
27449 1766 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งานสารบรรณ บุคลากร/ผอ
27448 1765 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 1/2563 งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
27447 1764 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 งานสารบรรณ รอง 4 ฝ่าย
27446 1771 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล) งานสารบรรณ แนะแนว
27445 1770 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา (โรงเรียนสันติสุข) งานสารบรรณ ทะเบียน
27444 1763 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง) งานสารบรรณ แนะแนว
27443 1762 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม) งานสารบรรณ ทะเบียน
27442 1761 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา (โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า) งานสารบรรรณ ทะเบียน
27441 1760 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (โรงเรียนพรหมจักรสังวร) งานสารบรรณ ทะเบียน
27440 1759 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา (จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) งานสารบรรณ ท่องเที่ยว
27439 1758 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี 4G/5G และสันทนาการ ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง งานสารบรรณ กิจกรรม
27438 1757 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเข้านำเสนอโครงการ TrueVworld เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์และโครงการสมาร์ทแคนทีน (Smart Canteen in School) งานสารบรรณ ผอ ปชส งานอาคาร
27437 1756 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตติดประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา งานสารบรรณ ปชส
27436 1755 2020-11-05 หนังสือราชการภายนอก ตรวจสอบและติดตามการรายงานข้อมูลบุคลากรและข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 งานสารบรรณ บุคลากร ทะเบียน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/102 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ