• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
28804 2291 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์โรงแรมพักในจังหวัดเชียงราย สารบรรณ กิจกรรม/อวท
28803 2290 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ร่วมการให้บริการวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเ สารบรรณ โครงการพิเศษ
28802 2289 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก คู่มือการใช้งานโปรแกรมรายงานฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สารบรรณ ทวิภาคี
28801 2288 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563-2564 และการประกวดโค สารบรรณ บุคลากร ผอ.
28800 2287 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2563 สารบรรณ กิจกรรม
28799 2286 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ส่งผลการเรียนของนักเรียนทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31) สารบรรณ ทะเบียน ทวิศึกษา วัดผล
28798 2285 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการหารายได้ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 สารบรรณ ปชส
28797 2284 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ส่งตัวข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ครูระพีพรรณ อินทะรน) สารบรรณ บุคลากร
28796 2283 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพการบริหารสถานศึกษาและพิจารณาข้อตกลงความร่วมมือการจัดฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา สารบรรณ บุคลากร ความร่วมมือ
28795 2282 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก นำส่งแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแบบ กคศ.16 (ครูระพีพรรณ อินทะรน) สารบรรณ บุคลากร
28794 2281 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (นายพงศกร สารสุวรรณ) สารบรรณ ทะเบียน
28793 2280 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา สารบรรณ ปชส สวัสดิการ
28792 2279 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก นำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพหลักสูตรรระยะ สารบรรณ หลักสูตร แผนกวิชา อวท
28791 2278 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชีย อาคเนย์ การประชุมผู้นำรุ่นต่อไป (Next Generation Leaders Conference) สารบรรณ กิจกรรม
28790 2277 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก การตรวจติดตามโครงการกองทุนการศึกษา สารบรรณ แนะแนว
28789 2276 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ ผ่านระบบบริหารการจัดสอบ สารบรรณ วัดผล
28788 2275 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ สารบรรณ กิจกรรม
28787 2274 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญร่วมประชุมชี้แจงแผนการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 สารบรรณ นศท
28786 2273 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการค่าย ม.อ. สุราษฎร์ธานี สานฝัน สู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ (PSU Surat Seeded Camp) ประจำปีการศึกษา 2564 สารบรรณ แนะแนว กิจกรรม
28785 2272 2021-05-05 หนังสือราชการภายนอก แจ้งคำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2563 สารบรรณ รอง 4 ฝ่าย วิจัย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/134 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ