• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
19876 130 2018-05-22 คำสั่ง อนุญาตให้เดินทางไปราชการ ครูปานเทพ สารบรรณ บุคลากร / ครูปานเทพ
19502 031 2018-01-11 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเชิญครูประชุม สารบรรณ ฝพ./ลูกเสือ
19478 1448 2017-12-14 บันทึกข้อความ ขออนุมัติงบประมาณในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2560 แผนกวิชาการบัญชี สารบรรณ งานวิจัย/แผนกบัญชี
19217 1199 2017-10-19 บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต สารบรรณ งานพัสดึ/งานครูที่ปรึกษา
18771 1001/2560 2017-08-28 บันทึกข้อความ ขออนุญาตไปราชการ (ครูวัฒนวงศ์,อาภากร) งานสารบรรณ ครูวัฒนวงศ์,อาภากร,งานบุคลากร
18034 353 2017-06-29 คำสั่ง แต่งตั้งเวณรักษาการณ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 สารบรรณ บุคลากรทุกท่าน
17736 240 2017-05-23 คำสั่ง อนุญาตไปราชการ (ครูจรรยา 13-15 พ.ค 60 ) งานสารบรรณ งานบุคลากร/งานการเงิน/ครูจรรยา
16941 2811 2016-12-09 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และจัดส่งนักเรียนร่วมประกวดและแข่งขันในการจัดงาน "ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์" ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฝพ./งานกิจกรรม
16940 2812 2016-12-09 หนังสือราชการภายนอก แจ้งเลขที่คำสั่งที่บันทึกในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สอศ. ฝบ.งานการเงิน
16939 2819 2016-12-09 หนังสือราชการภายนอก การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สอศ. ฝบ./งานการเงิน
16938 2807 2016-12-09 หนังสือราชการภายนอก โครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 อศจ. ฝพ./งานโครงการพิเศษ
16937 2806 2016-12-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมพิธีวันคล้ายวันพบมราชสมภพ อศจ. ฝพ./งานกิจกรรม
16936 2806 2016-12-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมพิธีวันคล้ายวันพบมราชสมภพ อศจ. ฝพ./งานกิจกรรม
16935 2813 2016-12-09 หนังสือราชการภายนอก กำหนดรหัสพยัญชนะ สอศ. ฝบ./งานสารบรรณ
16934 2814 2016-12-09 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2559 สอศ. ฝว.
16933 2821 2016-12-09 หนังสือราชการภายนอก โครงการแจกธนูให้แก่โรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศ บ.แอด ไอคิว จำกัด ฝว./ครูธงชัย
16932 2820 2016-12-09 หนังสือราชการภายนอก สำรวจความต้องการเข้ารับการพัฒนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรมแกรม MATLAB และ Simulink เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ฝว./ชฟ
16931 2826 2016-12-09 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตเพื่อเข้าบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกาา 2560 ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ฝว./สาขาคอมพิวเตอร์
16930 2827 2016-12-09 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ไข้เลือดออก อบต.ข่วงเปา ฝพ./งานสวัสดิการ
16929 2822 2016-12-08 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตเข้าพื้นที่แนะนำข้อมูลบริการซิมแพนกวิน บ.เดอะไวทัสเปซ จำกัด งานอาคาร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ